جدید: پایان نامه ارشد رشته زمین شناسی : محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان – دانلود تمام متن مقاله
 

جدید: پایان نامه ارشد رشته زمین شناسی : محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان

| Posted in زمین شناسی

با عنوان :  محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشكده علوم پایه، گروه زمین شناسی

پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M.Sc. »

گرايش: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

 عنوان:

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان

درنواحی مرکزی حوضه کپه داغ

 استاد راهنما:

دكتر رضا موسوی حرمی

 استاد مشاور:

دكتر اسداله محبوبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

 

شماره صفحه عنوان
1 چکیده
  فصل 1 کلیات
2 1-1 مقدمه
5 1-2 موقعیت جغرافیایی برش ها
5 1-2-1 برش پیرشهید
5 1-2-2 برش شرق گلیان
6 1-3 اهداف پژوهش
7 1-4 روش مطالعه
7 1-4-1 گردآوری اطلاعات موجود
7 1-4-2 مطالعات صحرایی
7 1-4-3 مطالعات آزمایشگاهی
8 1-5 تاریخچه مطالعات قبلی
  فصل 2 زمین شناسی و چینه شناسی
10 2-1 زمین شناسی کپه داغ
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   
12

2-2 خشکی زایی ها 13

2-3 گسترش جغرافیایی سازند تیرگان 14

2-4 برش الگو 16

2-5 چینه شناسی برش های مورد مطالعه 17

2-5-1 برش پیر شهید 17

2-5-1-1 بخش پاييني یا سنگ آهک زیرین 18

2-5-1-2 بخش میانی یا واحد شیلی آهکی – مارنی 18

2-5-1-3 بخش بالایی یا واحد سنگ آهک بالایی 27

2-5-2 برش شرق گلیان 27

2-5-2-1 بخش پاييني یا سنگ آهک زیرین 28

2-5-2-2 بخش میانی یا واحد شیلی آهکی – مارنی 28

2-5-2-3 بخش بالایی یا واحد سنگ آهک بالایی 36

2-5-3 انطباق در برش هاي مورد مطالعه  

فصل 3 رخساره ها و محیط رسوبی 39

3-1 مقدمه 40

3-2 مجموعه رخساره اي A: 40

3-2-1 رخساره A1 (مادستون بیوکلستی-مادستون) 41

3-2-2 رخساره A2 (پکستون – وکستون بيوکلستي) 42

3-2-3 رخساره A3 (پکستون بایوکلستی اائيدي) 43

3-2-4 رخساره A4 (پکستون اائيدي بایوکلستی) 44

3-2-5 تفسير محيط رسوبگذاري مجموعه رخساره اي A 45

3-3 مجموعه رخساره اي B 45

3-3-1 رخساره B1 (گرينستون بيوكلستي) 46

3-3-2 رخساره B2 (گرينستون اائيدي) 47

3-3-3 رخساره B3 (گرينستون اائیدی بایوکلستی اينتراکلست دار) 48

3-3-4 تفسير محيط رسوبگذاري مجموعه رخساره اي B 49

3-4 مجموعه رخساره اي C 49

3-4-1رخساره C1 (پکستون اينتراكلستي بيوكلستی) 50

3-4-2 رخساره C2 (پکستون اائیدی بيوكلست دار)
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
50

3-4-3 رخساره C3 (وكستون بيوكلستي) 51

3-4-4 رخساره C4 (پکستون بيوكلستي) 51

3-4-5 رخساره C5 (پکستون پلوئيدي) 51

3-4-6 رخساره C6 (پکستون اائیدی) 53

3-4-7 تفسير محيط رسوبگذاري مجموعه رخساره اي C 53

3-5 مجموعه رخساره اي D 53

3-5-1 رخساره D1 گرینستون پلوئیدی 54

3-5-2 رخساره D2 (گرينستون بيوکلستي) 54

3-5-3 رخساره D3 (گرينستون بيوکلستي اينتراکلستي) 54

3-5-4 رخساره D4 (گرينستون اينتراكلستي) 55

3-5-5 رخساره D5 (گرينستون اائيدي) 55

3-5-6 رخسارهD6 (مادستون) 55

3-5-7 رخساره D7 (دولومادستون ماسه اي) 57

3-5-8 تفسير محيط رسوبگذاري مجموعه رخساره اي D 58

3-6 مدل رسوبي  

فصل 4 چینه نگاری سکانسی 62

4-1 مقدمه 65

4-2 سکانس¬هاي رسوبي در برش پیر شهید 65

4-2-1 سکانس رسوبي اول 66

4-2-2 سکانس رسوبي دوم 69

4-3 سکانس هاي رسوبي در برش شرق گلیان 69

4-3-1 سكانس رسوبي اول 70

4-3-2 سکانس رسوبي دوم 73

4-4 تفسير تغييرات سطح آب دريا 75

نتیجه گیری 76

منابع  

 

 چکیده

سازند تیرگان به سن کرتاسه پایینی ( بارمین – آبسین ) در حوضه رسوبي كپه داغ اکثراً از سنگ هاي كربناته االيتي- اربيتوليني تشکيل شده که به گونه همشيب بر روي سازند سيليسي آواري شوريجه و در زير سازند آهكي-مارني سرچشمه قرار گرفته می باشد. به مقصود مطالعه این سازند، دو برش چينه شناسي از آن در نواحی مرکزی کپه داغ (ناحیه شیروان) به ضخامت 8/127 و 9/179 متر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. مطالعات پتروگرافي این سازند منجر به شناسايي چهار مجموعه رخساره اي كربناته دریای باز (Open Marine)، سد (Barrier)، لاگون (Lagoon) و پهنه جزرومدی (Tidal Flat) که شامل 20 رخساره می باشد، شده می باشد. با در نظر داشتن رخساره هاي سنگي مي توان محيط رسوبي اين سازند را يك پلاتفرم كربناته كم عمق از نوع رمپ در نظر گرفت. تغييرات نسبي سطح آب دريا در حين تشكيل نهشته هاي سازند تیرگان باعث تشكيل دو سكانس رسوبي رده سوم در هر یک از برش های مورد مطالعه شده می باشد. مرز های این سوپر سکانس ازنوع دوم می باشد. مقايسه منحني تفسيري تغييرات سطح دريا در اين توالي ها با منحني هاي جهاني نشان دهنده انطباق نسبي اين دو منحني در طي زمان بارمين-آپسين می باشد.

1-1 مقدمه

پهنه زمين ساختي رسوبي کپه داغ شامل كوه هاي هزارمسجد در شمال شرق ايران می باشد كه در يك راستاي ESE-WNW از شرق درياي خزر آغاز و پس از عبور از تركمنستان و ايران وارد خاك افغانستان مي گردد. در نتيجه كپه داغ به عنوان يك ميدان گازي بزرگ بين سه كشور ايران، تركمنستان، افغانستان مشترك می باشد (آقانباتي، 1377).

مرز شمالي اين پهنه به فلات توران منطبق بر گسل عشق آباد می باشد. گسل عشق آباد در تركمنستان با طریقه 310-315 N جداكننده آن زون از پهنه توران می باشد و دنباله اين گسل در ناحيه سرخس ايران هم ديده مي گردد. درمورد ي مرز جنوبي كپه داغ ديدگاه هاي متفاوت می باشد ولي اين مرز با رخنمون هاي ناپيوسته منشورهاي برافزاينده تتيس ديرينه (پالئوتتيس) مشخص مي گردد. كه در شمال شرق فريمان (سفيدسنگ) و جنوب غربي مشهد برون زد دارد (آقانباتي، 1383) در واقع حدجنوبي آن وسعت بيشتري دارد.

بخش ايراني اين حوضه بين عرض هاي جغرافيايي 30 35 تا 15 38 شمالي و طول هاي جغرافيايي 00 54 تا 13 61 شرقي قرار دارد. وسعت حوضه كپه داغ در ايران حدود 55000 كيلومترمربع كه تقريباً معادل 3/3 درصد مساحت كل كشور می باشد (افشار حرب، 1373) (شكل 1-1).

كپه داغ يكي ديگر از واحدهاي زمين ساختي با اختصاصات ساختماني از ساير نقاط ايران می باشد، كه در انتهاي شمال شرق ايران قرار دارد. از نظر زمين شناسي تفاوت چشمگيري بين حوضه کپه داغ و البرز نظاره مي گردد. يكي از دلايل كه براي جدا بودن حوضه كپه داغ از البرز بيان شده می باشد بالاآمدگي هاي قديمي جنوب درياچه خزر متعلق به پركامبرين می باشد. به نظر مي رسد كه اين بالاآمدگي ها هميشه اين دو حوضه رسوبي را از هم جدا كرده می باشد. از نظر حوضه رسوبي كپه داغ وضع تقريباً مشابهي با زاگرس داشته که از رسوبات پيوسته دريايي با ضخامتي حدود 1470000متر از ژوراسيك تا اليگوسن بطور هم شيب در آن تشكيل شده می باشد. در مقايسه با زاگرس ضخامت رسوبات كپه داغ از فاصله بين ژوراسيك تا اليگوسن بيشتر می باشد (Stockline, 1968).

پي سنگ اين حوضه رسوبي را فقط در ناحيه آق دربند با سن ترياس مي توان نظاره كرد (آقانباتي، 1383) اين سنگ ها طي كوهزايي هرسي نين، سيلورين، آلپين، به شدت دچار تغيير شكل شده اند. واحدهاي سنگي موجود در پي سنگ شامل سنگ هاي رسوبي و آذرين می باشد. سنگهاي رسوبي بيشتر از واحدهاي آواري شامل كنگلومرا، ماسه سنگ و شيل با سن احتمالي دونين تا ترياس تشكيل شده می باشد. بيشترين حجم نهشته ها متعلق به زمان ترياس می باشد (قائمي، 1383).

حوضه كپه داغ يك حوضه درون قاره اي بوده كه بعد از بسته شدن اقيانوس هرسي نين در طي تأثير كوهزايي سيمرين پيشين و در زمان ترياس مياني تشكيل شده می باشد (افشار حرب، 1373؛ Berberian and King, 1981؛ Moussavi Harami and Brenner, 1990).از ديگر ويژگي هاي اصلي كپه داغ نبود فعاليت هاي ماگمايي در طول پيدايش و در نتيجه نشان دوام اين حوضه رسوبي می باشد. تنها در مرز جنوبي با كوه هاي آلاداغ در طول گسل شرقي-غربي، مقداري سنگ هاي آتشفشاني رخنمون دارد كه فعاليت آتشفشاني آن را از زون البرز جدا مي كند (نبوي،1355).

يكي از مشخصات حوضه رسوبي كپه داغ به فرونشيني در امتداد گسل هاي طولي می باشد كه در اين ارتباط حداقل چهارگسل اصلي بزرگ در كپه داغ از زمان ژوراسيك فعاليت داشته اند (Afshar Harb, 1979). طریقه كلي چين خوردگي ها ر غرب كپه داغ در جهت شرق – شمال شرق و غرب – جنوب غربي و در مشرق كپه داغ در جهت شرق – جنوب شرق به غرب و شمال غرب می باشد (افشار حرب، 1373).

دراین پژوهش به مطالعه رخساره ها، محیط رسوبی، تغییرات سطح آب دریا و چینه شناسی سازند تیرگان به سن کرتاسه در منطقه جنوب شیروان پرداخته شده می باشد. با در نظر داشتن این که رخساره ها، محیط رسوبی و توالی آن ها تشخیص حوضه های رسوبی را امکان پذیر می نماید و تغییرات سطح آب دریا در پیدایش رخساره ها و محیط رسوبی و ایجاد سکانس های گوناگون تأثیر اساسی دارد، پس در این پژوهش نهشته های کرتاسه در منطقه جنوب شیروان از نظر پارامترهای فوق مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل در این پژوهش ارائه شده می باشد.

امید می باشد این پژوهش زمینه را برای مطالعات بیشتر فراهم آورده و در ارتباط با بازسازی جغرافیای دیرینه کرتاسه مورد بهره گیری قرارگیرد.  

1-2 موقعيت جغرافيائي برش هاي مورد مطالعه

به مقصود بررسي سازند تيرگان در حوضه رسوبي کپه داغ 2 برش در مرکز اين حوضه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت که به ترتيب به توضیح زير هستند.

1-2-1 برش پیرشهید

اين برش در 4 کيلومتري جنوب شیروان و مختصات ´22 و ˚37 طول و ´55 و ˚57 عرض جغرافيائي واقع می باشد. راه دسترسي به اين برش جاده آسفالته شیروان – اسفراین و مسير روستاي پیرشهید و چلو مي باشد (شکل 2-1). ضخامت سازند تيرگان در اين برش 8/127 متر می باشد.

1-2-2 برش شرق گلیان

اين برش در 20 کيلومتري جنوب شیروان با مختصات´14 و ˚38 طول و ´54 و ˚57 عرض جغرافيائي واقع می باشد. راه دسترسي به اين برش راه آسفالته شیروان – اسفراین و هم چنين منتهي به روستاي گلیان مي باشد (شکل 1-2). ضخامت سازند تيرگان در اين برش 9/179 متر می باشد.

1-3 اهداف تحقيق

مهمترين اهداف اين تحقيق عبارتند از:

1-شناسايي و تفكيك رخساره هاي سنگي سازند تیرگان براساس خصوصيات و ويژگي هاي پتروگرافي و ساختاري در صحرا و آزمايشگاه.

2-بررسي تغييرات عمودي واحدهاي سنگ چينه اي در برش های مورد مطالعه.

3-تعبير و تفسير محيط رسوبگذاري و ارائه مدل رسوبي.

4-چينه نگاري سكانسي و تعبير و تفسير منحنی تغييرات سطح دريا در طي بارمین – آبسین در ناحيه مورد مطالعه.

1-4 روش مطالعه

براي به دست آوردن اهداف ذکر گردیده مراحل زير در اين تحقيق دنبال شده می باشد:

1-4-1 گردآوري اطلاعات موجود

در اين مرحله ضمن گردآوري اطلاعات موجود، به بررسيهاي مقدماتي و كنكاش در مطالعات انجام شده پيشين بر روي رسوبات كرتاسه پيشين در حوضه رسوبي كپه داغ پرداخته گردید.

1-4-2 مطالعات صحرايي

پس از انجام بررسي هاي اوليه تعداد دو برش چينه شناسي از سازند تيرگان در مرکز حوضه انتخاب شده اند. در انتخاب اين برش ها به نكاتی از قبیل مشخص بودن مرز بالایی و پایینی، کم بودن پوشش گیاهی، نمونه برداری در جهت عمود بر امتداد لایه ها، منظم بودن فواصل نمونه برداری توجه شده می باشد. هم چنین براي اندازه گيري ضخامت واقعي لايه ها، ضخامت ظاهري هر لايه به همراه شيب توپوگرافي، شيب لايه و جهت شيب اندازه گيري شده می باشد تا با بهره گیری از فرمولهاي مربوطه ضخامت هاي واقعي محاسبه گردد (خسرو تهراني، 1381).

همزمان با نمونه برداري، كليه مشخصات صحرايي اعم از ويژگيهاي فيزيكي نمونه­ها مانند رنگ، دانه بندي، لايه بندي، ضخامت لايه­ها و ساختمانهاي رسوبي بررسي شده اند.

نامگذاري صحرايي نمونه ها با بهره گیری از طبقه بندي گرابو (Grabau,1904) صورت گرفته می باشد. در اين مرحله از هر برش نمونه برداري صورت گرفته و در مجموع تعداد 130 نمونه سنگی جمع آوري شده می باشد.

1-4-3 مطالعات آزمايشگاهي

از نمونه هاي برداشت شده تعداد 130 نمونه براي تهيه مقطع نازک انتخاب گرديدند. مطالعات پتروگرافي به عنوان اصلي ترين بخش و مبناي ساير مطالعات می باشد كه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. نمونه­هاي برداشت شده جهت آماده سازي به آزمايشگاه انتقال يافت. از نمونه­هاي سنگي حداقل يك مقطع و از نمونه­هاي پر فسيل­تر دو مقطع نازك عمود بر هم تهيه گرديد. سرانجام، مقاطع نازك توسط ميكروسكپ پلاریزان مورد مطالعه دقيق قرار گرفت و نامگذاري به وسيله روشهاي فولك و دانهام انجام گرفت.

براي هريك از نمونه ها آناليز عناصر اسكلتي و غير اسكلتي، سيمان، ماتريكس و ذرات آواري به لحاظ كمي و كيفي صورت گرفت. هركدام از رخساره هاي آهكي با بهره گیری از روش دانهام (Dunham, 1969) نامگذاري شده اند. براي بررسي و تفسير شرايط رسوبگذاري با بهره گیری از تعيين رخساره ها و رسم ستون تغييرات رخساره اي و همچنين با بهره گیری ازمدلهاي رسوبي (Read,1985؛ Tucker and Wright, 1990؛ Sellwood, 1996؛ Einsele, 2000) که براي محيط هاي عهد حاضر و ادوار گذشته ارائه شده می باشد، مدل رسوبي سازند تيرگان تفسير و ارائه شده می باشد.

در انتها اطلاعات و داده هاي صحرائي با داده هاي آزمايشگاهي تلفيق گرديد و سکانس هاي رسوبي سازند تيرگان مشخص گرديده می باشد که به کمک آنها تغييرات سطح آب دريا در زمان بارمين – آپسين تفسير شده می باشد. اين منحني تفسير شده با منحني تغييرات سطح آب دريا در مقياس جهاني (به عنوان مثال Haq et al.,1987) مقايسه شده می باشد.

1-5 تاريخچه مطالعات قبلي

كلانتري (Kalantari, 1969) ميكروفسيل هاي موجود در سازندهاي تيرگان و سرچشمه را مورد مطالعه قرار داده می باشد. خدايي در سال 1370 رخساره هاي رسوبي و محيط رسوبگذاري سازند تيرگان را در برش هاي تيرگان، حمام قلعه، زاوين و مزدوران مورد بررسي قرار داده می باشد. اهري پور (1375) ميكروفاسيس ها و محيط رسوبي بخش فوقاني سازندتيرگان، سرچشمه، پسته ليق و چهل كمان در شمال شرق گنبدكاووس (غرب كپه داغ) را مطالعه كرده می باشد. ميركياني (1376) ميكروفاسيس هاي تيرگان درمقطع گردنه مزدوران و جاده كلات در ناحيه سرخس واقع در شرق كپه داغ را بررسي كرده می باشد. كشاورز (1376) ليتواستراتيگرافي سازند تيرگان در نواحي شمال شرق – شمال غرب مشهد را انجام داده می باشد. سهرابي (1380) ميكروفاسيس و محيط رسوبگذاري سازند تيرگان در قسمت مركزي حوضه كپه داغ (چناران – رادكان) را مورد مطالعه قرار داده می باشد. تيمور پور در سال 1382 ليتواستراتيگرافي و تاريخچه رسوبگذاري سازند تيرگان در شرق حوضه رسوبي كپه داغ را بررسي كرده می باشد. همچنين كهريزي (1380) آهک هاي اربيتولين دار در شمال اخلمد (بينالود) با سن كرتاسه زيرين را به عنوان سازند تيرگان معرفي كرده می باشد. سنگ آهك هاي ناحيه امان آباد واقع در جنوب مشهد نيز توسط يحيي شيباني (1381) به عنوان هم ارز سازند تيرگان معرفي شده می باشد. هاشمي کاخکي (1385) تحول زمين شناسي، چينه شناسي و ميكروفاسيس اورگونين سازند تيرگان را مورد بررسي قرار داده می باشد. مرتضوي مهريزي (1386) چينه نگاري سكانسي سازندهاي شوريجه و تيرگان (كرتاسه تحتاني) در ناحيه سفيد سنگ در شمال شرق فريمان را مورد پژوهش قرار داده می باشد. هم چنين موسوي زاده و همکاران (1386)، ريوندي و همکاران (1386)، صفار و همکاران (2010) و جوانبخت و همکاران (1390) اين سازند را در ارتباط با محيط رسوبي و تاريخچه رسوبگذاري، پس از رسوبگذاري و نيز چينه نگاري سكانسي در برش هاي مختلف مورد بررسي قرار دادند.

تعداد صفحه :100

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com


 

دانلود تمام متن مقاله ©2018. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Theme by Phoenix Web Solutions